Energiaköyhyys – miksi me haluamme vaikuttaa

Julkaistu: 3.4.2019

 

Suurimmalle osalle suomalaisista energian saanti on itsestäänselvyys. Maailmanlaajuisesti energiaköyhyys on kuitenkin valtava ongelma, jolla on monimutkaiset kerrannaisvaikutukset. Tässä muutama syy, miksi Joukon Voima haluaa olla mukana edistämässä uusiutuvan energian leviämistä myös paikkoihin, joissa ei ole pääsyä sähköverkkoon.

“Energiajärjestelmän päätarkoitus on mahdollistaa parempaa elämänlaatua. Niille joilla on siihen pääsy, nykyaikainen energia avaa ovet parempaan terveydenhuoltoon, koulutukseen, taloudellisiin mahdollisuuksiin ja jopa pidempään elämään. Niille joilla sitä ei ole, energian puute rajoittaa merkittävästi mahdollisuuksia sosiaaliseen ja taloudelliseen kehitykseen.”

International Energy Agency

 

Alkuperäinen lähde

Käytetyllä energiamuodolla on suoria vaikutuksia ihmisten terveyteen. Maailman terveysjärjestön mukaan jopa kolme miljardia ihmistä lämmittää kotejaan ja laittaa ruokaa polttamalla hiiltä, puuta tai muuta biomassaa avotulella tai savua vuotavilla uuneilla. Tämä johtaa vuosittain yli neljän miljoonan ihmisen ennenaikaiseen kuolemaan. Valon tuottamiseksi poltetaan kerosiinia ja muita nestemäisiä öljypohjaisia polttoaineita, joista vapautuu huoneilmaan myrkyllisiä kaasuja. Vaikka esimerkiksi puhtaan ruoanlaiton edistämiseksi on paljon innovaatioita, tarvitaan vielä paljon työtä ja investointeja, jotta ne leviävät laajasti.

Myös terveydenhuolto tarvitsee tasaista ja luotettavaa energiaa. Kolmasosa Saharan eteläpuolisen Afrikan terveyskeskuksista toimii ilman sähköä. Epäluotettava sähköverkko taas aiheuttaa esimerkiksi kylmässä säilytettävien lääkkeiden ja ruoan pilaantumista sähkökatkojen aikana.

Energian saatavuus ja varmuus ovat myös tasa-arvoon vaikuttava tekijä. Polttoaineet ovat kalliita ja mahdollisuus opiskella ja työskenellä iltaisin riippuu niinkin yksinkertaisesta asiasta kuin valo. Kalliiden energialähteiden aiheuttamat kulut ja menetykset tarkoittavat, ettei rahaa jää säästöön, joten on mahdotonta tehdä investointeja tai reagoida äkillisiin menoeriin. Nämä tekijät lukitsevat ihmisen entistä tiukemmin köyhyyteen.

Ihmisten lisäksi myös ympäristö kärsii energiaköyhyyden vaikutuksista. Niin avotulella kuin generaattoreissa ja öljylampuissa poltettavat energialähteet kiihdyttävät päästöillään ilmastonmuutosta. Puun polttaminen myös pahentaa metsäkatoa tuhoten hiilinieluja ja turmellen biodiversiteettiä.

Joukkorahoittaminen on meidän tapamme auttaa. Yhteistyössä Lendahandin kanssa järjestämme lainarahoitusta, jolla paikalliset yritykset voivat rahoittaa aurinkovoimaan perustuvaa liiketoimintaansa. Yritykset myyvät mm. aurinkopaneeleja kotikäyttöön eri maksumalleilla, jotta myös hyvin pienituloisilla on varaa ostaa niitä omaksi. Näin sähköistetään haja-asutettua maaseutua, jonne energiaverkko ei infran ja palvelumaksujen kalleuden takia leviä.

Lendahandin kohteiden joukkorahoittaminen ei ole hyväntekeväisyyttä. Rahoitat yritystä, joten saat lainallesi myös korkoa kun se maksetaan sinulle takaisin, mutta samalla takaat yrityksen toiminnalle edellytykset jatkua ja laajentua. Näin vaikutukset eivät rajoitu yksittäiseen projektiin ja mahdollisimman moni nousee energiaköyhyydestä.