Finnoonportti vastaa etenkin pienyritysten erityistarpeisiin

Julkaistu: 19.5.2016

Finnoonportti tulee asettumaan kiinteistömarkkinoilla hieman toisaalle tavanomaisten toimitilakiinteistöjen segmentistä. Tilojen aivan erityinen kohderyhmä ja räätälöitävyys ovat valtteja, jotka vastaavat tämän hetkiseen kysyntään. Finnoonportin rakennuttajalla on kokemusta viimeisten vuosikymmenten ajalta yli kahdestakymmenestä vastaavanlaisesta kiinteistöstä.

Jo rakennettujen vastaavien kiinteistöjen käyttäjäprofiilit ovat monenkirjavat. Tiloja käytetään esimerkiksi pientuotantoon, huoltotoimintaan ja myyntinäyttelyihin. Monet yritykset hyödyntävät huoneistoja myös logistisina tukikohtinaan. Esimerkkikäyttäjinä mainittakoon huoltoyhtiöt, jotka käyttävät tiloja koneiden ja laitteidensa huoltoon ja säilytykseen, sekä maahantuojat, joille huoneistot tarjoavat tilat myyntinäyttelyihin sekä jakelupisteeksi. Nykyisin vastaavissa tiloissa on näiden lisäksi pienimuotoista tuotantoa tai tuotekehitystä harjoittavia kasvuyrityksiä.

Kiinteistön huoneistot ovat helposti muokattavissa käyttäjien tarpeiden ja toiveiden mukaan. Sovellettavuus monenlaiseen käyttöön vähentää myös riskiä siitä, että tilat jäisivät tyhjilleen käyttäjien tarpeiden muuttuessa.

Vaikka tavallisten toimitilojen markkinoita pääkaupunkiseudulla vaivaavat matalat käyttöasteet, on Finnoonportin kaltaisille tiloille jatkuva kysyntä juuri erityisen kohderyhmän myötä. Finnoonportin markkinoinnista ja myynnistä vastaavan Peak Groupin neljässä edellisessä Finnoonportin kaltaisessa kohteessa tyhjiä toimitiloja on ollut vuonna 2016 keskimäärin alle 5%. Tämä katsotaan terveeksi tilanteeksi. Finnoon alueella ei vastaavia tiloja juurikaan ole, joten myös alueellisen kysynnän voidaan olettaa olevan vahvaa.

Kysyntää Finnoonportin huoneistoja kohtaan nostaa myös sijainti ja liikenneyhteydet. Suuret liikenneväylät, kuten Länsiväylä ja kehätiet ovat helposti saavutettavissa. Länsiväylälle matkaa tontilta on 1,1 kilometriä. Kohdetta länsipuolelta sivuava Espoonväylä rakennetaan Espoon kaupungin teknisen viraston ilmoituksen mukaan tämän vuosikymmenen aikana.

Espoon Finnoo on erityisen kehittyvä kaupunginosa niin kaupallisten palvelujen kuin asuinrakentamisen suhteen. Kehittymistä kiihdyttää Länsimetro, jonka asemat avataan Matinkylään 2016 ja Finnooseen 2020. Alueen merellisyys on omiaan tuomaan Finnoonportin käyttäjiksi veneilyn kanssa toimivia yrityksiä ja yksityishenkilöitä.

Finnoonportin joukkorahoitus käynnissä 16.6. saakka. Vastineena kahden vuoden vakuudellinen velkakirja 7,0% korolla.

Lue lisää ja rahoita!

portaat-ja-pakuRGB (2)   sisa-keltRGB