Helsienen sienifarmi rakentuu hyvää vauhtia

Julkaistu: 24.11.2016

In english below.

Kuluneen syksyn onnistunut joukkorahoituskampanja tarkoitti Helsienen väelle töiden lisääntymistä, hyvässä mielessä. Sienifarmin rungon muodostavat kaksi 12 metrin mittaista konttia, jotka ovat saapuneet Hernesaareen. Niiden varustelu ja rakentaminen ovat alkaneet, yhteistyökumppaneilta on kerätty kahvinporoja ja sienten viljely on alkanut. Toistaiseksi kasvatus tapahtuu vielä toimistotiloissa ja sienikasvattamoiksi muunnetuissa jääkaapeissa, joita näkyy Helsienen toimistolla huomattava määrä. Joulukuun alusta lähtien viimeistään myös farmin pitäisi olla täysin valmis ja tuotannon pyöriä täydellä teholla.

Chris Holtslag Helsienestä (perustajajäsen) kommentoi projektin etenemistä tyynesti ja pilke silmäkulmassa, vaikka pieniä vaikeuksia farmin rakentamisessa onkin ilmennyt: “Emme esimerkiksi huomioineet, että aiemmin pakastekontteina käytettyjen konttien kylmälaitteissa on edelleen kylmäaineet sisällä. Laitteistoa ei voitu purkaa, ennen kuin valtuutettu kylmäasentaja oli tyhjentänyt laitteet kylmäaineista.” Kylmäaineina käytetään silloin tällöin myös erittäin haitallisia, jopa myrkyllisiä aineita, joten tämä työvaihe oli tehtävä huolella: “Poistimme vanhat kylmälaitteet ja asensimme tilalle lämpöpumput”, Chris kertoo konttien muokkauksesta. Kontit ovat eristyksineen ja lämpöpumppuineen kuin kaksi jättimäistä jääkaappia, paitsi että jäähdytyksen sijaan niitä lämmitetään: “Kesällä voi toki myös olla jaksoja, jolloin konttien ilmaa pitää jäähdyttää. Lämpöpumppu toimii tarvittaessa myös toisinpäin, eli saamme myös jäähdytystä, jos tarvetta on, mutta pumput on optimoitu lämmitykselle”, Chris selventää konttien toimintaa.

Stéphane Poirié (perustajajäsen) puolestaan tuskaili konttien rakennusvaiheessa sienien viljelyyn sopivan kostean ilman ilmanvaihdossa tuottamien ongelmien kanssa: “Kostea ilma saattaa talvella lämmöntalteenotossa jäähtyessään muodostaa jäätä ilmanvaihtoaukkoon. Meidän piti ratkaista tällaisia ongelmia”. Ei kuitenkaan syytä huoleen: pienistä esteistä huolimatta vaikeudet on voitettu ja työt ovat edenneet aikataulussa: “Tämä on Start-Up -elämää: aina on jotain, mitä ei ole huomioitu ja sen kanssa on vain elettävä”, kaverukset naurahtavat.

Joukkorahoitus oli Helsienelle onnistunut tapa rahoittaa osterivinokkaiden viljelyn aloittaminen. Ei pelkästään taloudellisessa mielessä, vaan kampanjan kautta löydettiin myös mielenkiintoisia kontakteja ja yhteistyötahoja. Vaikka talvi tekee tuloaan, päivät lyhenevät ja illat pimenevät, näyttää Helsienen tulevaisuus varsin valoisalta. Sienifarmin avajaisia vietetään suunnitellusti 2.12. ja joulukuussa on tarkoitus toimittaa ensimmäiset Helsingissä viljellyt sienet joukkorahoitukseen osallistuneille ravintoloille. Tammikuussa on yksityisten rahoittajien vuoro saada ensimmäiset osterivinokkaansa. Myös farmin toiminnan optimoimiseksi on Chrisillä ja Stéphanella hihassaan vielä muutama ässä: “Niiden toteuttaminen saa kuitenkin odottaa lämpimämpiä kelejä”, yrittäjäkaksikko naurahtaa.


The mushroom farm of Helsieni is nearing completion

After the successful crowdfunding campaign this Autumn, Helsieni has been busier than ever. In a good way. The two 12-meter containers, that form the base of the farm, have arrived in Hernessaari, they are being equipped and furnished, coffee waste has been gathered from partners and the growing of the mushrooms has begun. For now, the growing of mushrooms takes place in the office premises of Helsieni with the help of a significant
number of old fridges that have been converted to mushroom lairs. Starting from December the latest, the container farm should be all set as well and producing delicious oyster mushrooms at full volume.

Chris Holtslag from Helsieni (co-founder) talks about the progress of the project calmly and with good humor, even though there has been some difficulties coming along the road: “For example, we didn’t take into account that the old cooling equipment still had all the refrigerant inside, as the containers were previously used as refrigerated containers. We could not remove the freezing equipment before the refrigerant was safely removed by an authorized refrigeration technician”. Many highly irritating and even toxic substances are used as refrigerants in these kind of installations and this was not to be taken lightly: “We removed the old freezing equipment and replaced them with heat pumps”, Chris explains the transformation of the containers. Being heavily insulated and with the heat pumps the two containers kind of remind giant fridges. Except that the inside is not cooled down but warmed up: “Of course we might face some short periods during the summer when some cooling is needed. The heat pump can be used in reverse-mode, so that we can get the cooling we need. However, the units are optimized for heating purposes”, Chris explains.

Stéphane Poirié (co-founder) in turn, was facing some issues when thinking about the air conditioning of the containers involving the humid air that the mushrooms need to be able to grow: “The humid air flowing through the heat recovery process might pose a risk of freezing during winter time. These kind of problems we had to solve.” There is no need to worry, however, as the troubles have been overcome and despite everything the project is on schedule: “This is the Start-Up life: there is always something that you cannot see coming and you just have to deal with that”, the two friends say laughing softly.

The crowdfunding campaign was a successful way for Helsieni to find the funds needed to kick start their operations. Not only in the economic sense but they also found some interesting contacts and cooperation partners through the campaign. Although winter is inevitably coming, and the days are getting shorter and the evenings darker, the future of Helsieni seems to be quite bright. The Farm Warming Party will be held 2nd December, as planned, and during December the first mushrooms harvested in Helsinki are about to be delivered to the restaurants that took part in crowdfunding the farm. In January it is the turn of private funders to get their first oyster mushrooms. What comes to the developing and improving the farm, Chris and Stéphane still have a few aces up their sleeves: “Bringing these ideas to life has to wait for more humane working conditions and warmer weather”, the entrepreneur partners reveal with a laugh.