Osallistaminen luo uutta bisnestä

Julkaistu: 20.9.2015

Joukkorahoittaminen ei ole ainoastaan vaihtoehtoinen keino hankkia pääomaa projektiin. Se on ennen kaikkea oiva tapa osallistaa ihmisiä: yhteisöllistää ja innostaa. Onko osallistaminen vain mukavaa ja hyvämielistä vai onko sillä myös taloudellinen arvo?

Reykjavikin joukkorahoitusseminaariin valmistautuessani kahlasin läpi kahta Britanniassa tehtyä tutkimusta ihmisten osallistamisesta tuulivoimaprojekteihin.

Ensimmäisessä tutkimuksessa Walker ja Devine-Wright (2008) pyrkivät selventämään yhteisöllisten energiaprojektien käsitettä luomalla viitekehyksen. Yhteisöllisyys määrittyy heidän mukaansa siitä, miten lähiyhteisö on huomioitu voimalan rakennuttamisen prosessissa ja aikaansaatujen hyötyjen jakamisessa.

walker1

Tämän viitekehyksen yhdistäminen Warrenin ja McFadyenin (2010) tutkimuksen kanssa avaa mielenkiintoisia näkökulmia. Tutkimuksessaan he tarkastelivat kahta noin parinkymmenen kilometrin päässä toisistaan sijaitsevaa lounaisskotlantilaista tuulivoimahanketta yhteisöjen näkökulmasta.

Voidaan sanoa, että Kintyren voimalahanke oli malliltaan perinteinen: ulkopuolinen projektiyhtiö suunnitteli ja rakennutti voimalan haalien aikaansaadut hyödyt. Gighan tuulivoimalat pystytettiin paikallisen osuuskunnan voimin. Tuotettu sähkö ja tulot jäivät kylään.

walker2

Warren ja McFadyen kartoittivat Gighan ja Kintyren projektien valmistumisen jälkeen paikallisten suhtautumista tuulivoimaan. Miten paikalliset suhtautuvat voimaloiden ulkonäköön? Mitä mieltä he ovat, mikäli alueelle rakennettaisiin lisää tuulivoimaa?walker4

walker3-01

Näitä tutkimustuloksia tulkitessa herää huomio Suomen tuulivoimateollisuuden tilanteesta lakitupiin jumittuneine projekteineen. Olisiko tilanne uusien projektien luvittamiseksi toinen, jos projektiyhtiöt hyödyntäisivät osallistavampia tulonjakomalleja?

Osallistaminen ei ole vaivatonta saati ilmaista. Reilun tulonjaon tarjonnut ja näin paikallisyhteisöä osallistanut rakennuttaja naureskelee jatkossa kuitenkin uudet voimalaluvat kainalossaan.

Lähteet:

Walker, G., & Devine-Wright, P. (2008). Community renewable energy: What should it mean?. Energy policy, 36(2), 497-500.
Warren, C. R., & McFadyen, M. (2010). Does community ownership affect public attitudes to wind energy? A case study from south-west Scotland. Land Use Policy, 27(2), 204-213.

Jukka Kajan

Joukon Voima