Terveiset HSY:n ilmastoseminaarista

Julkaistu: 10.2.2017

Terveisiä Helsingin seudun ympäristöpalveluiden ilmastoseminaarista, joka järjestettiin 9.2. Finlandia-talolla Helsingissä. Toimitusjohtajamme Jukka Kajan piti lyhyen puheenvuoron otsikolla ‘Kaikki mukaan energiakäänteeseen’.

Ilmastoseminaarin eri puheenvuoroissa esiintyi toistuvasti muutama yhteinen näkökulma. Key note -puhuja, pitkän linjan ilmastotutkija Jan Rotmans painotti esityksessään sitä, miten muutosta uusiutuvaan energiaan ja kestäviin toimintamalleihin voidaan hallinnoida ja ohjata. Aloitteiden tulee olla paikallisia, jotta ne keräävät mukaan kaikki aina yksittäisistä kansalaisista yrityksiin ja kaupunkihallintoon. Alueellisuus tuli vahvasti esille myös HSY:n Irma Karjalaisen esityksessä, jossa painotettiin asemaseutujen roolia kestävien valintojen mahdollistajana.

Rotmans kuitenkin nuhteli Suomea siitä, että ilmastostrategiamme on edelleen teknokraattinen ja top-down -mallinen, eli muutoksia yritetään saada aikaiseksi ylhäältä käsin. Suunnannäyttäjien sijaan on siirryttävä etsimään yhdistäjiä, jotka saavat eri tason tekijöitä toimimaan yhdessä.

”Jos voimme saada ihmisen innostumaan,
voimme myös saada hänet toimimaan.”

 

Jukka tiivisti Joukon Voiman keinoja kolmeen otsikkoon: kerrannaisvaikutukset, “Make a buck, make an impact” ja Arkista ja ymmärrettävää.

Jukan sanoin: “Osallistumisella ja sitä kautta tulevalla omistamisen tunteella on hitonmoinen vaikutus ihmisten käyttäytymiseen.” Energia-asioista on tehtävä helposti ymmärrettävää ja arkista; keskustelussa epäonnistutaan niin kauan kun puhumme gigawateista ja megawattitunneista. Kestävien valintojen pitää myös kulkea käsi-kädessä sen kanssa mikä on taloudellisesti järkevää. Kun valinnat ovat sekä kannattavia että eettisiä, saamme eniten ihmisiä mukaan muutokseen.

Haluamme antaa erityismaininnan kansanedustaja Kari Uotilalle, joka ilmoittautui Espoon aurinkokuninkaaksi haluten aurinkovoimaa kaikkiin rakennuksiin. Hän peräänkuulutti ensisijaisesti tahtotilan tärkeyttä muutoksen aikaansaamiseksi. Sovittavista, lopulta triviaaleista, yksityiskohdista päästään kyllä yhteisymmärrykseen, jos vain on yhteinen suunta ja tahto.

Jäämme innolla odottamaan, mitä seminaarin inspiroimat päättäjät lähtevät tahoillaan tekemään. Ehkä joku heistä lähtee mukaan joukkorahoittamaan aurinkopaneeleja eduskuntatalon katolle, joiden puuttuumista seminaarissa ihmeteltiin!

Eevi Saarikoski