­

Joukon Voimasta

Joukon Voima on kestävyyttä edistävien hankkeiden mahdollistaja. Tarjoamme markkinapaikan, jossa uusiutuvan energian tuotantoa ja kestävää energiankulutusta edistävät hankkeet löytävät halukkaat rahoittajat.

Joukon Voimalla luomme ympäristöystävällisempää ja yhteisöllisempää tulevaisuutta, jossa päätämme yhdessä miten energiamme tuotetaan ja miten raaka-aineita kulutetaan. Voit mahdollistaa hankkeita vaivattomasti tietäen tarkasti, miten rahoittamasi summa käytetään.

Emme edistä vain tiettyä teknologiaa vaan taustalla olevaa laajempaa muutosta kohti kestävää energiantuotantoa ja resurssien kulutusta. Joukon Voimalla voi rahoittaa uusiutuvan energian tuotantoa, kuten aurinkoenergiajärjestelmiä, tuulivoimaloita tai hakelämpölaitoksia, mutta myös energiatehokkuuteen, sähköautoiluun, resurssiviisauteen ja jakamistalouteen liittyviä hankkeita.