­

Usein kysyttyä

Kestävyttä edistävien hankkeiden joukkorahoitusta? Voitteko tarkentaa?

Joukon Voima toimii markkinapaikkana, jossa kestävää energian tuotantoa ja resurssiviisautta edistävät hankkeet löytävät rahoittajansa. Kestävä energiantuotanto on uusiutuvaa eikä kuormita ympäristöä tarpeettomasti. Kulutus puolestaan on kestävää, kun sen ekologinen jalanjälki on mahdollisimman pieni. Kestäviä energiankulutusratkaisuja ovat mm. energiatehokkuuden parantaminen, kulutuksen automatisointi sekä liikenteen sähköistystä edistävät hankkeet.

Järjestämme sekä laina-, että vastikemuotoista joukkorahoitusta. Ensin mainitussa joukkorahoittaja saa korkoa sijotukselleen, kun jälkimmäisessä rahoituksen vastineena on jokin tuote tai palvelu.

Palveluumme kuuluu asianmukaisten sopimusten ja velkakirjojen valmistelu, jolloin niin rahoitusta hakeva kuin rahoittaja säästyvät suuremmilta vaivoilta.

 

Millaisia projekteja tavoittelette?

Emme ole sitoutuneita mihinkään yksittäiseen teknologiaan, joten suhtaudumme lähtökohtaisesti kaikkiin kestävää kehitystä edistäviin ratkaisuihin positiivisesti. Lähtökohtaisesti tavoittelemme projekteja, joissa hyödynnetään olemassa olevaa teknologiaa.

Projektit voivat olla joko täysin joukkorahoitettuja tai suurempia hankkeita, jolloin joukko toimii vain osarahoittajana.

Liiketoiminnan kannattavuuden kannalta rahoitettava summa on kriittinen tekijä. Jotta joukkorahoituskampanjan järjestäminen on kannattavaa, tulee kerättävän summan olla riittävän iso. Toisaalta, jos projekti ja kampanja ovat helposti monistettavissa, ei yksittäisen projektin tarvitse olla kooltaan järin suuri.

Ota yhteyttä, niin arvioimme mahdollisuuksiamme rahoittaa projektisi!

 

Kuinka pitkälle hankkeen pitää olla suunniteltuna, että siihen voi hakea joukkorahoitusta?

Hanke voi olla valmiiksi suunniteltu, jolloin Joukon Voima täyttää joukkorahoittajien avulla viimeisen palasen tarjoten puuttuvan rahoituksen. Toisaalta voimme olla mukana suunnittelemassa projektia alusta lähtien, arvioiden sen eri puolia laajan kumppaniverkostomme avulla.

 

Miten nykyinen lainsäädäntö suhtautuu Joukon Voiman järjestämään joukkorahoitukseen?

Vastikepohjainen joukkorahoitus täyttää lain vaatimukset, kunhan rahoituksesta luvataan mielekäs vastine. Mikäli vastinetta ei ole tai se on näennäinen, katsotaan rahoitus tällöin lahjoituksiksi, jolloin tarvitaan erillinen rahankeräyslupa.

Lainapohjaista joukkorahoitusta säätelee Suomen joukkorahoituslainsäädäntö. Lainakohteissamme rahaliikenne hoidetaan yhteistyössä Fundu Platform Oy:n kanssa, joka toimii joukkorahoituksen välittäjänä ja on näin rekisteröitymisvelvollinen Finanssivalvonnan alaiseen joukkorahoituksen välittäjien rekisteriin. Joukon Voiman vastatessa projektien hallinnasta sekä kampanjoiden viestinnästä ja markkinoinnillisesti tuotannosta, emme ole velvoitettuja rekisteröitymään Finanssivalvonnan alaiseen rekisteriin.

Jos rahoitan projektia, mitä saan vastineeksi?

Joukon Voima järjestää vastike- ja lainapohjaista joukkorahoitusta. Vastikkeellisessa rahoituksessa saat vastineeksi tuotteen tai palvelun. Lainapohjaisessa rahoituksessa saat vastineeksi velkakirjan, jolla saat korkoa rahoittamallesi summalle. Lainaa voidaan lyhentää erissä tai kertalyhennyksenä riippuen projektista. Kussakin projektissa käytössä oleva takaisinmaksumenetelmä on kerrottu projektikuvauksessa.

Projektit ovat luonteeltaan erilaisia, joten niiden rahoittamisesta tarjotut korot poikkeavat myös toisistaan. Koron asettelussa otetaan huomioon projektin kannattavuus itsessään sekä riskitaso.

Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että Joukon Voima ei osallistu projektiin, joka ei olisi rahoituskohteena kannattava ja näin mielekäs.

 

Miten hallitsette rahojani?

Joukon Voima tekee yhteistyötä kotimaisen maksupalvelun Fundun kanssa. Kun rahoitat projektia, rahasi säilytetään Fundun asiakasvaratilillä. Tältä tililtä ei voi tehdä nostoja kampanjan aikana.

Kun minimitavoite on saavutettu rahoituskampanjan päättyessä, rahat välitetään projektin toteuttamiseksi siten, kuin projektin esitteissä on ilmoitettu. Jos minimiä ei saavuteta, koko sijoituksesi palautetaan sinulle veloituksetta.

 

Mikä on pienin mahdollinen rahoitettava summa?

Välitettävien velkakirjojen minimimerkintä vaihtelee projektikohtaisesti. Joukkorahoituksen hengen mukaisesti vähimmäissijoitus pyritään pitämään pienenä siten, että mahdollisimman moni kiinnostunut voi osallistua rahoitukseen. Pienet summat eivät välttämättä ole myöskään sijoitusmielessä mielekkäitä korkotuottojen jäädessä mitättömiksi.

Jos vastike on muu kuin velkakirja, pienin vaadittu summa voi hyvinkin matala.

Mitä jos haluan myydä velkakirjani ennen sen erääntymistä?

Velkakirjat eivät lähtökohtaisesti ole vaihtokelpoisia.

 

Voinko menettää varani joukkorahoituksessa?

Kyllä. Kuten missä tahansa rahoitustoiminnassa, riski varojen menettämisestä on olemassa. Joukon Voiman liiketoiminta ja maine kuitenkin pohjautuvat projektien onnistumiseen, joten suhtaudumme rahoitusriskeihin vakavasti ja säntillisesti. Tulemme perehtymään perusteellisesti jokaiseen projektiin ja niiden takana oleviin yrityksiin, jotta pystymme tarjoamaan joukkorahoitettavaksi ainostaan vakaita ja ennustettavia kohteita.

 

Mitä tapahtuu, jos joukkorahoittamani kohteen toiminta loppuu?

Seuraukset riippuvat projektin omistaneen yrityksen taloudellisesta tilanteesta ja velkakirjan ehdoista. Vakavaraisen yhtiön lainoittajana saanet rahoittamasi pääoman takaisin. On kuitenkin mahdollista, että projektin ongelmien takia myös projektiyhtiön maksukyky heikentyy, jolloin menetät velkojana varojasi. Kunkin projektin kohdalla kartoitamme riskit erikseen ja esitämme ne rahoitusesitteessä.

 

Miten hoidan verotukseen liittyvät asiat?

Korkotulot ovat luonnollisesti verotettavaa tuloa. Käyttämämme maksupalvelu Fundu pidättää palvelunsa kautta tehtyjen sijoituksien korkotuotoista automaattisesti 30 %:n pääomatuloveron. Tämä on merkattu Fundun lähettämiin pdf-raportteihin ”Veroennakko”-otsikon alle. Näin ollen sijoittajan ei itse tarvitse tehdä mitään verojen maksamiseksi. Veroilmoitukseen saadut korkotulot ja niistä maksetut veroennakot tulee kuitenkin aikanaan merkitä ja tästä sijoittajan on itse pidettävä huoli.

Fundun kautta tehtyjen sijoitusten korkotuotot merkitään veroilmoituksen ”Muut pääomatulot”-kenttään ja vastaavasti niistä maksetut veroennakot merkitään veroilmoituksessa ”Ennakonpidätykset pääomatuloista ja osingoista”-kenttään. Jos verotettavalla henkilöllä on Fundu-sijoitusten lisäksi muita korkotuottoja, lasketaan nämä kaikki yhteen ja merkitään kokonaissumma ”Muut pääomatulot”-kenttään. Vastaavasti kaikki korkotuloista maksetut veroennakot merkitään yhteenlaskettuna ”Ennakonpidätykset pääomatuloista ja osingoista”-kenttään.

Mitä jos Joukon Voima toiminta loppuu?

Toimintamme loppuminen olisi äärimmäisen surullista, mutta sillä ei olisi vaikutusta asemaasi velkakirjan haltijana, sillä velkakirjoissa osapuolina ovat joukkorahoittaja ja projektin omistaja, ei Joukon Voima.

 

Mikä on Joukon Voiman ansaintalogiikka?

Merkittävin tulonlähteemme on provisio joukkorahoitetusta summasta. Lainapohjaisessa joukkorahoituksessa perimme rahoituksen hakijalta vuosittaisen hallinnointimaksun. Juoksevan tulon avulla hoidamme projektin rahaliikennettä ja tiedonvälitystä.

Joukkorahoituskampanjan kulut katamme projektikumppanilta veloitettavalla palvelumaksulla. Lisäksi myymme lisäpalveluna sisällöntuotantoa ja markkinointikonsultaatiota, jota tuotamme yhteistyökumppaniemme kanssa.