­

Yleiset riskit

Joukon Voiman tehtävänä on selvittää rahoitukseen liittyvät riskit ja esittää ne läpinäkyvästi joukkorahoittajille. Pyrimme varmistamaan, että saat parhaan mahdollisen tiedon rahoituskohteen ja sitä koskevien riskien arvioimiseksi.

Tällä sivustolla keskitymme ensisijaisesti riskeihin, jotka liittyvät lainamuotoiseen joukkorahoitukseen. Huomioithan, että myös vastikepohjaisessa rahoituksessa on riskinsä. Ei ole varmaa onnistuuko rahoituksen hakija toimittamaan joukkorahoittajille lupaamansa vastikkeet tai toteuttamaan lupaamansa hanketta.

Tarkistamme aina lainanottajan ja hankkeeseen liittyvien kolmansien osapuolien taustat ja teemme riskikartoituksen. Tällä tähtäämme siihen, että sijoittajana tiedät mihin ja millä ehdoilla olet sijoittamassa sekä, mitkä ovat kunkin hankkeen riskit.

On tärkeää, että ymmärrät lainamuotoisen joukkorahoittamisen periaatteet, ja että tiedostat sen, että pahimmassa tapauksessa voit myös menettää sijoittamasi pääoman osittain tai kokonaan. Listaamme jokaisen hankkeen merkittävimmät riskit aina erikseen projektisivuillamme, mutta olemme tälle sivulle kirjanneet muutamia yleisiä riskejä, jotka on otettava huomioon jokaisessa projektissa.

 

Lainanottajan konkurssi

Joukon Voiman kautta rahoitettava yhtiö tai projekti voi joutua maksuvaikeuksiin ja ajautua pahimmassa tapauksessa konkurssiin. Tällöin ei ole varmaa, että yhtiö pystyy suoriutumaan velvoitteistaan joukkorahoittajia kohtaan. Näitä tilanteita pyritään välttämään perehtymällä rahoituskohteiden taustoihin syvällisesti  etukäteen.

 

Joukon Voiman konkurssi

Vaikka Joukon Voiman tavoite on tarjota joukkorahoituskohteita myös kaukana tulevaisuudessa, voi toimintamme kuitenkin loppua ennenaikaisesti. Tällöin joukkorahoittajalla on velkojana edelleen oikeus saada sijoittamansa pääoma korkoineen takaisin, sillä välittämiemme velkakirjojen osapuolina ovat lainanottaja ja joukkorahoittaja. Joukon Voiman toiminnan loppuminen heikentäisi selvästi tiedonvaihtoa joukkorahoittajan ja lainanottajan välillä, mutta lainanottaja on edelleen lainasopimuksella velvoitettu maksamaan pääoma korkoineen takaisin lainaehtojen mukaisesti.

 

Inflaatioriski

Inflaatioriski, eli riski rahan ostovoiman heikentymisestä, on aina läsnä sijoitustoiminnassa. Mikäli inflaatio on odotettua voimakkaampaa, joukkorahoittajan saama suhteellinen hyöty sijoituksensa tuotosta pienenee. Toisaalta, mikäli inflaatio on odotettua pienempää, suhteellinen hyöty on suurempi.

 

Valuuttariski

Mikäli sijoittaja rahoittaa Joukon Voiman kautta projektia tai yritystä, joka toimii euroalueen ulkopuolella, on mahdollista, että lainaan kohdistuu valuuttariski. Valuuttariskillä tarkoitetaan tilannetta, jossa sijoittaja tekee sijoituksensa ja saa korkoa eri valuutassa kuin mitä lainanottaja käyttää projektissaan kohdemaassa. Jos valuuttakursseissa tapahtuu merkittäviä muutoksia, voi lainanottajan kyky maksaa takaisin laina korkoineen joko heikentyä tai vahvistua vaihtelusta riippuen.

Esimerkki: Jos projekti toteutetaan Yhdysvalloissa, projektikumppani saa tulonsa dollareissa. Velka pitää kuitenkin maksaa takaisin euroissa. Täten projektikumppani siis joutuu ostamaan euroja dollareilla maksaakseen joukkorahoittajille lyhennyksiä ja korkoa. Jos euro vahvistuu suhteessa dollariin, dollarilla saa ostettua vähemmän euroja. Tällöin projektikumppanin kyky maksaa laina takaisin korkoineen heikentyy. Myös päinvastainen on mahdollista: jos euro heikentyy suhteessa dollariin, dollarilla saa ostettua enemmän euroja. Tällöin projektikumppanin on helpompi maksaa laina korkoineen takaisin.

 

Paikalliset riskit

Joukon Voima tekee joukkorahoitusta niin Suomessa kuin ulkomaillakin tapahtuviin projekteihin ja hankkeisiin. Paikallisilla riskeillä tarkoitetaan kohdemaan:

  • – poliittista tilannetta (vakaus, väkivaltaisuudet, valtion ohjaustoimet ja sääntely yms.)
  • – taloudellista vakautta (pankkien ja valtion taloudellinen tilanne)
  • – ympäristön aiheuttamia riskejä (suuret lämpötilavaihtelut, maanjäristykset, hirmumyrskyt yms.)
  • – mahdollista viranomaisten korruptiota.

Nämä riskit kuvataan aina erikseen kullekin projektille.

 

Arviot ja ennusteet

Arviot ja ennusteet rahoitettavista projekteista ja niiden kannattavuudesta perustuvat oletuksiin, jotka on tehty sen hetkisen parhaan saatavilla olevan tiedon mukaisesti. Näihin oletuksiin voi liittyä epävarmuuksia, jotka voivat vaikuttaa projektien todelliseen kannattavuuteen tai riskien realisoitumiseen. Vaikka näitä tekijöitä pyritään kartoittamaan huolellisesti, Joukon Voima ei voi taata niiden paikkansapitävyyttä.

Force Majeure / Ylivoimainen este

Vaikka pyrimme siihen, että joukkorahoittajalle on tarjolla on aina paras saatavilla oleva riskikuvaus, voi silti tapahtua asioita, joita emme voineet ennustaa ja joihin emme olisi mitenkään voineet vaikuttaa. Tällaisia tapauksia ovat esimerkiksi terrori-iskut, laajamittaiset luonnonkatastrofit tai muut onnettomuudet. Näiden tapahtumien vaikutuksia on vaikea tai mahdotonta ennustaa etukäteen.